NNN
   
  ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Jana Pawła II w LIPSKU - Strona projektu PO KL - realizowanego w naszej szkole
  REALIZACJA W ROKU SZKOLNYM 2009-10
 
RUSZYŁ NAJWIĘKSZY PROJEKT EDUKACYJNY W POWIECIE LIPSKIM
 
            Od września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt edukacyjny pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizacje działań edukacyjnych. Jego realizacja będzie obejmowała lata 2009-2012 zaś budżet to 556 317,16 zł. Jest to największy projekt tego typu w powiecie lipskim. Jego autorami przy współpracy pracowników starostwa powiatowego są nauczyciele szkoły: Agnieszka Jędra, Grażyna Pękała, Justyna Kaczor i Marek Łata
            Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów klas II, III, IV technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie rolnik, poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kursów specjalistycznych oraz objęciem ich doradztwem i opieką psychologiczno – pedagogiczną. Od października w technikum odbywają się zajęcia „Moje miejsce na ryku pracy” z : Arytmetyki gospodarczej, Języka angielskiego zawodowego, Elementów rachunkowości w zakładach gastronomicznych, Jak założyć własna firmę?, ICT na rynku pracy, Umiejętności pisania projektów organizacji pracy w zakładach gastronomicznych i    Nowoczesności w kuchni z zastosowaniem urządzeń gastronomicznych. W szkole zawodowej dodatkowe zajęcia odbywają się z przedmiotów: Maszyny rolnicze i Pojazdy rolnicze. W ramach projektu dokonywane są zakupy produktów spożywczych przeznaczonych na zajęcia  w kuchni, pakiety edukacyjne zawierające podręczniki i artykuły papiernicze. W projekcie na rok 2009 zaplanowano również nabycie specjalistycznego programu komputerowego ‘Wikt’   oraz profesjonalnego ekspres do kawy „KRUPS”. Już wkrótce uczniowie techniku opracują mini książkę kucharską, a także będą uczestniczyć w kursach „Bukieciarstwo(florystyka), Barman i Kelner, zaś uczniowie szkoły zawodowej w kursie – Spawanie elektryczne. Uczniowie wykazujący trudności w nauce i zagrożeni wypadnięciem z systemu oświaty uczestniczą w zajęciach: Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna.
 
            Tak duży projekt realizowany jest po raz pierwszy na terenie powiatu lipskiego i wymaga znacznego wkładu pracy polegającego na skoordynowaniu szeregu działań organizacyjnych, księgowych i edukacyjnych. W starostwie powiatowym cenzorem merytorycznym projektu jest p. dr Joanna Wawrzak, koordynatorem p. Monika Gołębiowska, sprawy finanse projektu nadzorują dyrektor szkoły Mieczysław Mejzner oraz księgowy Grzegorz Niedziela zaś odpowiedzialnymi za realizację  projekt w szkole są asystenci koordynatora: Agnieszka Jędra, Grażyna Pękała oraz Marek Łata.
M.Ł


 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (17 wejścia) tutaj! ABC  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
NNN